Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

 

Vanaf begin 2020 zal er door mij binnen mijn praktijk alleen nog niet-gecontracteerde zorg verleend worden. Ik ben dit jaar 65 geworden en heb besloten vanaf 2020, na 30 jaar praktijkvoering, minder te gaan werken. Op mijn AOW-leeftijd in oktober van dat jaar ga ik met pensioen.

 

Dus vanaf januari 2020 is het mijn bedoeling om alleen in afgeslankte vorm mijn praktijk voort te zetten. Ik zal derhalve geen contracten meer afsluiten met zorgverzekeraars; wel zal ik tot mijn pensionering als diëtist en coach doorgaan met het begeleiden van een gering aantal cliënten. Deze kleinere groep cliënten zal dan van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om uitgeschreven nota’s zelf in te dienen bij de zorgverzekeraars om een bepaald percentage vergoed te krijgen. Afhankelijk van zorgverzekeraar en uw eigen polis wordt een gedeelte (meestal 75%) vergoed. Raadpleegt u hierover uw eigen zorgverzekering.

 

Toelichting behandeltijd

 

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit drie componenten

  1. De directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
  2. De indirecte tijd: de tijd die wordt besteed aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens.
  3. De tijd voor telefonisch- en mailcontact met de cliënt ter ondersteuning en motivering gedurende de behandeling.

De totaal bestede tijd wordt afgerond in kwartieren.

 

Tarieven

 

De behandelkosten in 2020 zullen hetzelfde blijven als die van de afgelopen jaren. De tarieven zijn de volgende:

 

Behandeling per kwartier

€ 15,00

Toeslag voor huisbezoek

€ 15,00

 

Een afspraak dient men 24 uur van tevoren te annuleren. Voor een niet nagekomen afspraak geldt een tarief van € 15,00.

 

De cliënt krijgt een nota en is gehouden om binnen 14 dagen na declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer. Bij niet nakomen van de betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om van de dag daarop volgende, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).