Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen door zorgverzekeraar
De behandeling door de diëtist is opgenomen in de basisverzekering en behelst drie behandeluren per kalenderjaar. Het eigen risico is hierop van toepassing. Enkele zorgverzekeraars bieden dieetadvisering aan in de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg uw polis.

 

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit drie componenten

  1. De directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
  2. De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteed aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
  3. De tijd voor mailcontact met de cliënt ter ondersteuning en motivering gedurende de behandeling.

Vergoeding
De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat u wettelijk gezien voortaan zonder verwijsbrief bij de diëtist terecht kunt. U kunt dus zelf een afspraak maken, maar een verwijzing door de huisarts, specialist, verloskundige, fysiotherapeut of psychotherapeut blijft natuurlijk mogelijk. Ook is het zo dat sommige verzekeraars nog wel om een verwijsbrief vragen voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Dit kunt u lezen in uw polisvoorwaarden.

 

Tarieven niet vergoed door zorgverzekeraar
Wanneer u het maximum voor vergoeding door de zorgverzekeraar bereikt heeft dan zijn de behandelkosten voor eigen rekening. Deze tarieven zijn de volgende.

 

Behandeling per kwartier

€ 15,00

Toeslag voor huisbezoek

€ 26,50

 

Een afspraak dient men 24 uur van tevoren te annuleren. Voor een niet nagekomen afspraak geldt een tarief van € 15,00.

 

De cliënt krijgt een nota en is gehouden om binnen 14 dagen na declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de diëtist gerechtigd om van de dag daarop volgende, wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de voorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).